Ga naar hoofdinhoud

Raissa Somda, een van onze briljante leerlingen.

Blog over Raissa Somda, sinds maart 2021 afgestudeerd landbouwkundige

Raissa staat in mijn ogen model voor wat Vive wil betekenen voor jong volwassenen hier in Bobo. Ze heeft met haar goeie verstand en doorzettingsvermogen een zware studie volbracht.

Toen Raissa 12 jaar was, overleed haar vader. Ze kwam niet uit een armlastig gezin, haar vader was landbouwkundig technicus, maar haar moeder met vier dochters kwam financieel krap te zitten. Vive heeft Raissa tot de BAC zien uitgroeien tot een leerling met potentieel voor universitair vervolg onderwijs.

Haar keuze was gauw gemaakt; ze wilde landbouwkundig ingenieur worden. In de loop van zeven jaar studie heeft ze zich gespecialiseerd in plantenziekten en is afgestudeerd op de tomaat.

In maart heeft ze haar scriptie verdedigd ten overstaan van vijf commissieleden en ondanks de kritische vragen die er werden gesteld een prima beoordeling gekregen, een 8.

Ze wil een eenjarige masters doen en werkt nu vrijwillig mee bij het onderzoeks lab waar ze als studentstagiaire begon. En dan wil ze haar doctors titel halen. Het is ambitieus en kostbaar want ze heeft voor het laatste een beurs nodig.

Ik leerde uit het gesprek dat ik begin juni met Raissa had, dat een eindexamen halen vooral zinvol is als je meteen daarna probeert toegelaten te worden tot beroepsonderwijs of een studie begint. Anders kom je van school zonder enig diploma en heb je met al die schooljaren eigenlijk niets bereikt. Raissa heeft met haar sociale intelligentie een grote voorsprong op haar leeftijdsgenoten en zal zich onvermoeibaar vastbijten in de problemen rond de tomatenplant.

De blogs vanuit Bobo zijn niet meer zo frequent als in voorgaande jaren, terwijl er nog zoveel blijft te vertellen. Ik ga zeker iets over Awa Ouatara schrijven die is blijven zitten omdat haar zwaar gehandicapte vader overleed toen ze net in de toetsweek zat.

Wil je meedoen om de komende jaren het maandgeld van € 184 bij elkaar te brengen? Dan vraag ik je om een bedrag (je) te doneren. Je mag natuurlijk het hele bedrag doneren, maar minder mag ook, dan doen we dat met elkaar en een periodieke gift met een 5-jaarsovereenkomst is helemaal fantastisch.

We hebben meerdere universitair studenten die allen geld krijgen van V!VE ook daarvoor zoeken we financiering voor. Wil je mee helpen financieren? Het is echt goed besteed!

Ons banknummer: NL38INGB0008659399 o.v.v. slimme meiden

Groetje, Franca

Bobo 15 juni 2021

 

Back To Top