Ga naar hoofdinhoud

geld

V!VE heeft uw donatie hard nodig!

Zou u ons willen helpen met een donatie om meisjes en vrouwen meer kansen te geven?
Een beurs voor een meisje kost €10 per maand. Een microkrediet kost €38 per vrouw.

U kunt uw gift overmaken op: STICHTING VIVE L-INITIATIVE NL38 INGB 0008 6593 99
Graag ontvangen we van u een mail met uw gegevens, zodat we u kunnen bedanken en op de hoogte houden van onze activiteiten. Dank!

‘No donation therefore is small, for such little drops of water shall make a mighty ocean’ (mrs. Charity Bosompem, initiatiefneemster van de Osei Sarpong School in Ghana).

Uw giften zijn aftrekbaar

Stichting V!VE l’Initiative is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen particulieren en bedrijven gebruik maken van fiscale regelingen.

  • In de privésfeer zijn giften fiscaal aftrekbaar indien het totaal van de giften gedaan in een jaar ligt tussen de 1 en 10 % van uw onzuiver inkomen. Het doen van giften moet u kunnen staven met schriftelijke bewijzen, zoals bank- en giroafschriften.
  • Periodieke schenkingen: het betreft hier schenkingen die u voor minimaal vijf jaar doet en die worden vastgelegd in een overeenkomst met V!VE l’Initiative. Sinds januari 2014 kan deze 5- jaars overeenkomst zonder tussenkomst van de notaris worden afgesloten. De kosten van een 5-jaarsschenking zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Dus bijzonder gunstig voor u en voor V!VE, omdat u met minder kosten meer kunt schenken. Het formulier hiervoor vindt u onder bijgaande link.
    vive-initiative-formulier-periodieke-schenking.pdf
  • Voor bedrijven bedraagt de aftrekbaarheid van giften aan ideële instellingen maximaal 6% van de nettowinst in een jaar met een minimumbedrag.
  • U kunt in uw testament bepalen dat u een deel van uw nalatenschap of een legaat nalaat aan V!VE L’Initiative. Dit kunt u het best regelen in samenspraak met een notaris.

Voor meer informatie:
www.belastingdienst.nl/giften/

Donateurs van V!VE

V!VE l’Initiative heeft de afgelopen jaren steun gehad van een groot aantal donateurs. Niet alleen vrienden en familieleden hebben geld gedoneerd, maar ook de volgende organisaties:

• Anton Jurgensfonds
• ASN Foundation
• B&A Groep, Den Haag
• BAMgroep
• Capitol Consult & Coaching BV, Amsterdam
• Caritas, Verbond der Verzorgingsinstellingen, Brussel
• Psychiatrisch Centrum Emmäus, Zoersel, België
• Cornelis Vrijschool, Amsterdam
• Emmaus, Bilthoven
• Emmaus, Haren
• Emmaus-Regenboog, Wageningen
• Dr. Hofstee Stichting
• Hooghuis Lyceum, Heesch
• Johanna Donk-Grote Stichting, Baarn
• Kéita Verloskundigen Praktijk, Zoetermeer
• Maria Stroothfonds, Heemstede
• Marthe van Rijswijck Foundation
• Mocca d’Or Foundation
• NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling)
• Rabo Share4More
• Reginafonds, Laren
• Rotaryclub Zwijndrecht Waal & Devel
• School voor moeilijk lerenden de ‘Oostvogel’, Gouda
• Soroptimisten, Amersfoort
• Soroptimisten, Bergen op Zoom
• Soroptimisten, Zuid-Limburg
• Soroptimisten, Roozendaal
• Spijkman Stichting
• Stedelijk Gymnasium, Utrecht
• Stichting Boet
• Stichting Cadans, Linschoten
• Stichting K.O.O.K.
• Stichting Nelis van Dril, Heemstede
• Stichting Steunfonds Bijzonder onderwijs Amstelland en de Meerlanden
• Van Helden Tuckerstichting, Rotterdam
• Sterke School, Leiden
• Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds

Back To Top