Ga naar hoofdinhoud

In en rondom Mopti.

Het was een bijzondere ervaring om Baba en Gogo onze projectleiders uit Mopti (Mali,) na twee jaar weer te ontmoeten. Ze logeerden in januari een week in Bobo Dioulasso En zo waren we in de gelegenheid hen uitgebreid te spreken in de tuin van Villa Rose

Het zijn zeker niet alleen opwekkende verhalen die zij vertellen over de situatie in Mopti.
Er worden regelmatig aanslagen gepleegd in de dorpen rondom Mopti en veel scholen zijn gesloten door extremisten. Het toerisme ligt nu helemaal stil en de werkloosheid neemt toe.
Vanuit dorpen trekken mensen naar de stad Mopti toe, maar er is weinig perspectief voor hen.

Baba en Gogo maken zich terecht erg boos over het feit dat jonge meisjes, die uit de dorpen komen, geld verdienen door zich te prostitueren aan de VN-soldaten. Andere bronnen van inkomsten zijn er nauwelijks voor hen.
Brommerrijden is verboden Dit is bedoeld om te voorkomen dat er aanslagen worden gepleegd, omdat jihadisten aanslagen op dit voertuig voorbereiden. En bijvoorbeeld life muziek, voorheen heel gewoon, is er nauwelijks meer.

Er zijn gelukkig ook goede berichten.

Zo hebben van de veertien meisjes, die ooit zes jaar geleden een beroepsopleiding via V!VE volgden, er nu elf werk. De vier meisjes die indertijd niet slaagden voor hun vroedvrouwendiploma hebben, door vrijwillig werk te doen als assistent in de zorg, nu alle vier hun diploma gehaald.
En de kapster die we vier jaar geleden in Mopti ontmoetten is nu leidinggevende van een grote kapsalon.

Baba, Gogo, Saro en leerlingen. Foto Willem Snapper.

Hoe gaat het met de leerlingen

Sinds december was er in Mali een lerarenstaking op de openbare scholen. Dat trof 57 leerlingen van V!VE. In die tijd was de bijles die V!VE financiert, drie keer per week twee uur, nog belangrijker voor de leerlingen geworden. De staking is op 1 maart beëindigd.

Baba vertelt enthousiast over de begeleiding van de leerlingen. In elk van de elf wijken van de stad is een vader die het contact onderhoudt met de scholen en die alle kinderen kent. Bij problemen gaat hij naar de scholen en neemt vervolgens contact op met Baba en Gogo om de problemen te bespreken. Baba geeft aan dat het misschien wel veel is die elf wijken, maar het zou problemen geven wanneer ze een wijk negeren.
Mopti is niet groot en iedereen kent Baba en Gogo. Directeuren van scholen komen zelf de leerlingen die goed zijn aanmelden.
Inmiddels is Saro, de nieuwe assistent, in Mopti geïntroduceerd bij alle directeuren en hij gaat mee met de huisbezoeken die Gogo en Baba afleggen.
V!VE vindt het belangrijk om Saro, een jonge leraar Engels, de kans te geven dit beroep te leren uitoefenen. En Baba en Gogo kunnen als senior projectleiders veel aan anderen leren.

Foto Willem Snapper.

De school in Dialangou

Er zijn nu vier klassengroepen in de school in Dialangou. Het aantal leerlingen wisselt door het schooljaar, omdat er periodes zijn waarin de Bella bevolking van het dorp rijst en gierst gaat oogsten en een aantal kinderen werkt daaraan mee.

Aan het eind van het jaar 2017 heeft Baba een bijeenkomst gehouden met alle ‘Chefs de villages’ en de ouders van de school.

De ouders zijn straatarm en het is moeilijk om ze te motiveren om hun kinderen naar school te laten gaan, immers, voor hen is het beter dat hun kinderen geld kunnen gaan verdienen.

Baba heeft een aantal verbeteringen voorgesteld, zoals vernieuwing van het comité van de ouders, een schoolbijdrage die geïnd wordt door een speciaal comité en een aparte groep die het onderhoud van de school onder zijn hoede neemt. Want er moet wel het een en ander aan de school gebeuren. De plafonds zijn aangevreten door termieten en de meubels zijn hard toe aan een opknapbeurt. De onderhoudsgroep wordt gevormd door vrouwen, want zij zijn het meest betrokken bij de school.

Baba geeft aan dat de Bella doordat ze niet geschoold zijn en door hun geschiedenis van afhankelijkheid gemakkelijk te manipuleren zijn. Het gevaar is dat ze worden ingelijfd door radicalen. Onze projectleiders in Mopti en ook Oumar Bathily, de vroegere burgemeester, die het dorp erg goed kent, hechten er sterk aan dat V!VE de school blijft steunen. Als we dat niet deden zou de school misschien tot een Koranschool verworden.

Gogo, Annette en Charlotte in de tuin van Villa Rose

De gesprekken met Baba en Gogo hebben ons weer extra gemotiveerd ons met V!VE in te zetten voor de leerlingen rondom Mopti.
Zij lieten merken hoe belangrijk deze rechtstreekse steun is zowel in Mopti als in Dialangou.

 Annette Bool, mei 2018

 

 

 

Back To Top