Ga naar hoofdinhoud

My Bookbuddy op de Ecole Centre in Bobo

My Bookbuddy is een initiatief van Cathy Spierenburg uit Amersfoort. Zij is al jaren lang de spil van gelijknamige stichting die ijvert, om kinderen in ontwikkelingslanden de gelegenheid te geven te lezen.

Waarom? Kinderen hebben in tegenstelling tot de westerse wereld nauwelijks toegang tot lezen, hebben thuis geen boeken, hun ouders zijn voor het merendeel analfabeet.

Cathy maakte een mooi pakket met formulieren, lijstjes, boekenleggers en mappen voor de leerkracht. Daarmee kan die heel goed zelfstandig in de klas boeken uitlenen.

Ze heeft ook de maten van de te bouwen boekenkast bijgesloten en een voorbeeldlogo voor op de kast en de boekentassen, die evenals de kast ter plekke door vaklieden worden gemaakt.

Het benodigde geld voor de aanschaf van boeken, kasten en boekentassen kwam van de Soroptimisten afdeling Amersfoort.

De school die ervoor in aanmerking kwam viel helaas af doordat de enthousiaste directrice waarmee V!VE kennis had gemaakt was overgeplaatst, en het contact met haar opvolger zo stroef verliep dat we dit nog nooit eerder uitgevoerde initiatief niet durfden uit te voeren. Immers, de schoolleiding moet de leerkrachten motiveren met de achterliggende gedachte, dat de leerling er in de toekomst voordeel mee kan doen.

Mr. Ouatara van de ‘Ecole Centre’ (inderdaad midden in Bobo-Dioulasso) bleek de juiste match. Nadat alle boeken waren aangeschaft, de kasten en tassen klaar zijn we 20 maart de klas ingegaan. In groep 5,6 en 7 zitten gemiddeld 70 leerlingen. Dat klinkt veel, maar er zijn scholen met meer dan 100 kinderen. De leerkrachten zijn erop voorbereid dat je in zo’n grote klas streng hoort op te treden. De kinderen luisteren aandachtig naar de uitleg van de juf, en mogen vervolgens per vijf leerlingen in de kast hun boek van die week uitkiezen. De bedoeling is dat er elke week een boek wordt geruild. In één schooljaar kan een kind dus 40 boeken thuis lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ik op 27 maart voor de tweede keer in de klas kwam om foto’s te maken, leek het al prima te verlopen. In het volgende schooljaar zullen de kinderen de bookbuddy-kast met een moeilijker type boek aantreffen.

Voor meer info: www.mybookbuddy.nl

Franca Berkvens

Back To Top