Ga naar hoofdinhoud

Vive l'Initiative

Meer kansen voor meisjes en vrouwen

Stichting V!VE l’Initiative richt op het versterken van de economische kracht van meisjes en vrouwen in Mali en Burkina Faso. Wij geloven in “empowerment” van meisjes en vrouwen in Afrika: als zij meer kansen krijgen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zal hun situatie verbeteren en dat van hun kinderen, de familie en de gemeenschap. De bestuursleden van V!VE zijn allen persoonlijk betrokken en reizen regelmatig (op eigen kosten) naar de projecten. Al het geld dat V!VE van donateurs en fondsen krijgt wordt dus volledig besteed aan de doelgroep.

‘Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions’.
                               ‘Er zijn geen problemen, er zijn slechts oplossingen’.

04_Franca LintjeInitiatiefneemster Franca Berkvens komt sinds 1986 regelmatig in West Afrika. Door haar huwelijk met Moctar Salamatao, uit Bobo Dioulasso in Burkina Faso, raakte ze betrokken bij de bevolking. Door regelmatig verblijf in Burkina, maar ook in Mali en Ghana, heeft zij bijzondere Afrikanen leren kennen. Deze sociaal bewogen mensen zijn nu plaatselijke projectleiders, die er trots op zijn dat zij met hun kennis en ervaring iets voor hun gemeenschap terug kunnen doen.

Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit meisjes en vrouwen uit de allerarmste milieus. In de landen waar V!VE l’Initiative actief is, gaat een hoog percentage meisjes niet naar school of verlaat voortijdig de school. Opleiding en werk zijn daarom ook voorwaarden om uit de armoede te komen.
We ondersteunen meisjes en vrouwen door het verstrekken van beurzen voor opleidingen, het geven van bijlessen en lessen informatica en door het bieden van microkredieten waarmee vrouwen hun eigen handel kunnen opzetten.
Onlangs hebben we MyBookBuddy geïntroduceerd in Burkina Faso. Een leesbevorderingsproject met eigen boekenkasten voor basisscholen.

Wat hebben we gedaan?
We bieden beurzen en/of ondersteuning voor enkele honderden leerlingen in Burkina Faso, Mali en Ghana.
We bouwden zeven scholen in Burkina Faso, Mali en Ghana.
We hebben 150 Wakawakalampen gekocht en gedistribueerd onder leerlingen uit huizen zonder elektriciteit.
We hebben in Ghana en Burkina Faso een MyBookBuddy project opgezet.
We hebben gezorgd voor alfabetisering en cursussen (o.a. zeep, bouillonblokjes maken) voor ruim honderd vrouwen in Burkina Faso.
We verschaften microkredieten aan 300 vrouwen in Burkina Faso en Mali.
We renoveerden twee kraamklinieken en een EHBO-post in Burkina Faso.
We financierden vuilnisdiensten van vrouwen in Burkina Faso en Mali.

Wat willen we nog doen?
We willen nóg meer meisjes een beurs geven om naar school te gaan en verder te studeren.
We streven ernaar om nóg meer vrouwen een microkrediet te kunnen verschaffen en vervolgens te begeleiden om bij de bank te lenen.

Het geld voor deze projecten, beurzen en microkredieten, brengen we bij elkaar met behulp van een groot aantal donateurs en enkele vaste fondsen. Per project doen we een aanvraag bij specifieke fondsen.

Het zou heel fijn zijn als we het aantal donateurs kunnen uitbreiden zodat we nóg meer meisjes en vrouwen kunnen helpen. Wilt u onze website doorsturen aan familie en vrienden? 
U kunt uw donatie overmaken op: STICHTING VIVE L’INITIATIVE NL38 INGB 0008 6593 99
Graag ontvangen we van u een mail met uw gegevens, zodat we u kunnen bedanken en op de hoogte houden van onze activiteiten. Hartelijk dank!

Stichting V!VE l’Initiative is geregistreerd als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur
• Henk van Veen – Voorzitter
• Hessel Dik – Penningmeester
• Annette Bool – Secretaris
• Charlotte Borggreve – Bestuurslid Fondsenwerving

Lokale projectbegeleiders
Dit zijn de mensen waar we mee samenwerken. Zij zorgen voor de continuïteit.

Back To Top